Old Station
House
49.000 €
   
Moradia da Eira
House
170.000 €
Rural Village House
House
125.000 €
 
Outeiro Alto
Land
29.500 €
 
 
Mountain View
House
83.000 €