Outeiro Alto
Land
29.500 €
   
 
Terreno - Lago Cabril
Land
65.000 €
 
 
Terreno das Milharias
Land
25.000 €
 
Santa Margarida
Land
12.500 €